2.Dünya Savaşı Neden Ve Nasıl Çıktı?

  • 2 dakika
  • 14 Ocak 2017 Cumartesi 14:46

1.Dünya Savaşı sonrasında yapılan anlaşmalar bazı devletler için iyiyken bazıları içinde oldukça ağırdı. Özellikle bu durumdan Almanya'nın büyük bir rahatsızlığı vardır. 2. Dünya savaşı neden çıktı ve nasıl çıktı soruları ise milyonlarca kişinin ölümün sebep olan bu savaşın en önemli soruları. Günümüzde hala gizemini koruyan 2.Dünya Savaşı dünya tarihinde çok önemli bir savaş olma özelliği taşımakta.

2.Dünya Savaşı Neden Çıktı?

En önemli nedeni 1.Dünya Savaşı sonrasında imzalanan ağır şartlardır. Özellikle Almanya'nın Versay Antlaşması'na uymak istememesi savaşı başlatacaktı. Japonya'nın Asya'da bulunan Avrupa devletlerini bu bölgeden çıkarma isteği de savaşı tetikleyecek olan nedenlerdir. İtalya ve Almanya yayılma politikasını gütmesi de savaşı kaçınılmaz hale getirdi. Almanya ve Avusturya arasında yapılan birleşme anlaşmalarının Versay'a aykırı olması savaşın başlamasın için ortaya çıkan en önemli nedenlerdendir.

2.Dünya Savaşı Nasıl Çıktı?

Hitler'in başa geçmesi sonrasında Almanya gizliden gizliye savaş sanayisini geliştirerek çok önemli adımlar attı. Özellikle zırhlı birlikler konusunda gelişen Almanya'nın çok ciddi bir savaş gücü vardı. 1.Dünya Savaşı'nda imzalanan antlaşmayı bir hata olarak görmesi ve bunu telafi etme düşüncesi ile bir yalan olay düzenleyerek Polonya'nın Almanya'ya ateş açtığını iddia etti. Ateş gerçekten açılmıştı ancak bunu yapan Alman ajanlarıydı. Hitler 1 Eylül 1939 tarihinde yaptığı konuşmada Almanya'ya ateş açıldığını bildirdi ve buna karşılık verileceğini söyledi. Bu olaylar sonrasında Almanya kendine bir savaş nedeni oluşturdu ve Polonya'ya savaş açtı. Bu tarihten sonra dünya genelinde çok kanlı geçen bir savaş başlamış oldu.

Makale Yazarı
Yazıları 256
Takipçileri 0
Reyting 1.0
Yazan Gençlik Yenilendi !!!
  • Laugh 0
  • Angry 0
  • Lovely 0
  • Wow 0
  • Confused 0
  • Sad 0

Yorum Yap

Sayfada gözükmez. Zorunlu değil sadece iletişim için lazım.

Hiç Yorum Yok