Kategoriler: Eğitim

KARDEŞLER ARASI TAHT KAVGALARI

a) Ankara Savaşı Sonrası

Ankara Savaşı'nda Osmanlı ordusu yenilmiş, Anadolu beyleri eski topraklarına sahip olmuşlar we Osmanlı şehzadeleri arasında saltanat mücadelesi.başlamıştı. Os­manlı tarihinde, kardeşler arasında on bir yıl (14Ó2-1413) devam eden bu mücade­le dönemine "Fetret Devri" denir.
Yıldırım Bayezid, Ankara Savaşı'na giderken, çocukları Süleyman, İsa, Mehmet, Musa ve Mustafa Çelebiyi de yanına almıştı. Bunlardan Süleyman Çelebi, savaşın kaybedildiğini anlayınca, önce Bursa'ya, daha sonra da Edirne'ye geldi. İsa Çelebi, önce Balıkesir taraflarında saklanmış; Timur'un çekilmesinden sonra Bursa'ya gele­rek padişahlığını ilân etmişti. Mehmet Çelebi ise, Amasya'ya çekilmişti. Musa ve Mus­tafa Çelebiler, Timur'a esir düşmüşlerdi. Timur, daha sonra Musa Çelebi'yi serbest bırakmış, Mustafa Çelebi'yi ise, beraberinde Semerkant'a götürmüştü.

b) Kardeşler Arasında Taht Kavgalarının Başlaması

Timur'un Anadolu'dan çekilmesinden sonra, kardeşler arasında ilk mücadele, İsa Çelebi ile Musa Çelebi arasında oldu. Musa Çelebi, Timur'un yanından ayrıldık­tan sonra, Bursa'ya gelip, kardeşi İsa Çelebi'yi buradan uzaklaştırarak hükümdarlığı­nı ilân etti. Ancak, hükümdarlığı uzun sürmedi. İsa Çelebi, tekrar geri gelerek, Musa Çelebi'yi Bursa'dan uzaklaştırdı. Musa Çelebi, Germiyanoğullarına sığındı.
Mehmet Çelebi, Bursa ve yöresine hâkim olan kardeşi İsa Çelebiye, Anadolu'yu aralarında bölüşmeyi teklif etti. Mehmet Çelebi, ret cevabı alınca, Bursa üzerine yürü­dü. CJlubat Savaşı'nda yenilen İsa Çelebi, İstanbul'a kaçtı. Bursa ve İznik'i alan Meh­met Çelebi, hükümdarlığını ilân etti. Kardeşi Musa Çelebi'yi yanına getirtti. Rume­li'de hükümdarlığını ilân etmiş olan Süleyman Çelebi de, İsa Çelebi'yi yanına aldı.
Süleyman Çelebi, kardeşi İsa Çelebi'ye kuvvet vererek, onu Bursa üzerine gön­derdi. İsa Çelebi, Anadolu beyleriyle anlaştı. Ancak, Mehmet Çelebi ile yaptığı savaş­ları kaybetti ve yakalanarak öldürüldü (1405). Bu olaydan sonra Süleyman Çelebi, Anadolu'ya geçti ve Bursa'yı aldı. Mehmet Çelebi ise, Amasya'ya çekilip, Süleyman Çelebi'nin Anadolu'dan çekilmesini sağlamak için, Musa Çelebi'yi Rumeli'ye gönder­di. Bunu haber alan Süleyman Çelebi de, Edirne'ye geldi. Rumeli'de, Süleyman ve Musa Çelebi arasındaki mücadeleden, Musa Çelebi galip çıktı ve Süleyman Çelebi öl­dürüldü (1411).
Edirne'ye gelen Musa Çelebi, kardeşi Mehmet Çelebi ile olan antlaşmaya uymadı ve hükümdarlığını ilân etti. Böylece, Osmanlı tahtı için mücadele edenlerin sayısı iki­ye iniyordu.
Mehmet Çelebi, Musa Çelebi ile yaptığı iki savaşı da kaybetmekle beraber, müca­deleden vazgeçmedi. Rumeli'deki beyleri kendi yanına çekmeyi ba^brdı. Durumu uy­gun gördüğünde tekrar Rumeli'ye geçti. Sofya yakınlarında yapılan savaşı kaybe­den Musa Çelebi, yakalanarak öldürüldü (1413). Böylece, on bir yıl süren karışıklık cönemi sona erdi. Osmanlı Devleti, yeniden bir yönetim altında toplanmış oldu. Mehmet Çelebi, son derece sabırlı, azimli ve mücadele gücüne sahip enerjik bir pa­ri şahtı. Tarihimizde Mehmet Çelebiye, Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu da denir

Liseler İçin Osmanlı Tarihi - Kemal Kara

Kaynak Göstermeden Sitenizde Kullanmayınız Lütfen

Son Yazılar

Basat’ın Tepegöz’ü Öldürmesi

Oğuzların üstüne düşman gelir. Aruz Koca da kaçarken oğlu Basat’ı düşürür...

23 Haziran 2015 Salı 20:10

Ahlak Felsefesinin Temel Kavramları

Ahlak Felsefesinin Temel Kavramlarıİyi : Ahlakça istenilir olandır.Kötü : İnsanın yapmaması gereken şeylerdir...

25 Mart 2012 Pazar 12:04

No.1 - Böyle İyi Şarkı Sözleri

SKBR albümünün belki de en ağır şarkılarından biri olmuş...

31 Aralık 2014 Çarşamba 22:10

Bir Pesimistin Gözyaşları Limited Edition - Sagopa Kajmer

Türkçe sözlü Rap müziğinin enlerinden ve belki de Ceza ile birlikte...

17 Kasım 2014 Pazartesi 10:28

Yunus Emre'nin Felsefesi

Yunus Emre'nin Felsefesi Yunus Emre'ye göre insanın iki yönü vardır. İnsan, bir yönüyle ruhsal ve tanrısal, diğer yönüyle maddi ve dünyevidir...

25 Mart 2012 Pazar 12:17

Suyla Yapılan 8 Bilimsel Hile - Basit Deney

Okullarda fen derslerini çok sıkıcı bulanlarımız vardır kesinlikle aramızda...

17 Haziran 2015 Çarşamba 19:00