Aruz Ölçüsü (Vezni)

  • 1 dakika
  • 24 Ağustos 2010 Salı 14:18

Daha çok Divan Edebiyatı'nda kullanılan, Arap ve İran edebiyatından bizim edebiyatımıza geçmiş bir şiir ölçüsüdür.

Bu ölçünün esası hecelerin ses değerlerine dayanır. Aruz ölçüsüne göre heceler açık ve kapalı hece olmak üzere ikiye ayrılır. Kısaca ünlü ile biten heceleri açık, ünsüz ile biten heceleri ise kapalı hece olarak isimlendirilir. Uzun ünlü ile biten hecelerin değeri de kapalı hece olarak değerlendirilir. Açık heceleri göstermek için (.), kapalı heceleri göstermek içinde (-) kullanılır. Aruzda geçen fâ i lâ tün, me fâ î lün gibi sözcükler belli ses değerlerini kodlamaya yarar.

NOT : Aruzun son hecesi her zaman kapalı olarak kabul edilir.

NOT : Aruz imale, med, ulama gibi çeşitli özellikleri taşı

Makale Yazarı
Yazıları 574
Takipçileri 0
Reyting 1.0
Yazan Gençlik Yenilendi !!!
  • Laugh 0
  • Angry 0
  • Lovely 0
  • Wow 0
  • Confused 0
  • Sad 0

Yorum Yap

Sayfada gözükmez. Zorunlu değil sadece iletişim için lazım.

Hiç Yorum Yok