Demokrasiyi Anlayabildik Mi?

 • 3 dakika
 • 24 Temmuz 2017 Pazartesi 15:28

Türkiye'de televizyonda tartışma veya haber programlarını açtığımız anlamda demokrasi kelimesiyle karşılaşıyoruz. Demokrasi ve demokratik kelimelerini çok sık kullanıyoruz. Bu kelime her eğitim seviyesindeki insanın ağzında dolanıyor. Aslında bu normal de bir durum. Çünkü insanlar idare edildikleri siyaset sistemine her yerde atıfta bulunabiliyor.

Ancak Türkiye'de demokrasi hala bilinmiyor. Bu sistemi beğenenler bilmediği gibi eleştirenler de bilmiyor maalesef.

Türkiye'nin Demokrasi Serüveni

Türkiye demokrasi açısından şu an bile yeni bir ülkedir. Biz demokrasiyi icat etmediğimiz için hala anlamakta ve anlatmakta zorlanıyoruz. Demokrasi Türkiye için yurt dışında bulunan ve alınması gereken bir üründü. Biz de bu ürünü yıllar önce ihraç ettik. Sonra bunu geliştirmeye çalıştık. Beceremedik ve bozduk. Sonra tekrar düzeltmek için demokrasiyi aldığımız yere yani Avrupa'ya başvurduk. Avrupa Birliği uyum yasaları ile demokrasimizin bozuk yanlarını düzeltmeye kalktık.

Arada bir darbelerle Türkiye'ye geniş görülen demokrasi gömleğini daraltmaya kalktık. Demokrasiye balans ayarı yapılmasına müsaade ettik.

Bütün bunlar neden kaynaklanıyor?

Akılcı bir şekilde idare sistemimizi öğrenmiyor, öğretmiyor ve tartışmıyoruz. Bu nedenle demokrasi çok kullanışlı ve içi boş bir tabire dönüşüyor. İdareyi her ele alan iktidar yaptığı her yanlışta suçu demokrasiye atıyor. Demokrasiyi seven ya da sevmeyen, benimseyen ya da benimsemeyen herkes bunun ne olduğunu bilse Türkiye buradan kaynaklanan bir yükten de kurtulmuş olacak.

Demokrasi Nedir?

Demokrasi gibi tarihsel süreçte uzun yıllar sonucu ortaya çıkmış bir idare felsefesini kısa bir şekilde anlatmak güçtür. Ancak yine de okumayı çok sevmeyen bir millet olduğumuz için özetlemeye çalışayım.

Demokrasi dört temel unsurdan oluşur:

 1. Hükumetin seçilmesi ve yerini özgür ve adil seçimler yoluyla değiştirmeye yönelik politik bir sistem. (seçimle gelip seçimle gitmek)
 2. Halkın siyasi ve sivil hayata vatandaş olarak aktif katılımı. (Oy verme, üye olma, sivil topum)
 3. Tüm vatandaşların insan haklarının korunması. (Keyfiyete yer yok.)
 4. Yasaların ve usullerin tüm vatandaşlara eşit şekilde uygulanacağı bir hukuk devleti kuralı. (Eşit ve siyasal sınıfsız bir toplum)

Yukarıda bahsedilen dört madde üzerinde durmak demokrasiyi anlamak için yeterlidir. Bir ülkede bu dört madde ne kadar düzgün işliyorsa o ülkede demokrasi de o kadar güçlüdür demektir.

Örneğin vatandaşın siyasi ve sivil hayata aktif katılımı sadece oy vermekle değil örgüt kurmak, yayın ve propaganda yapmak ve düşünce özgürlüğüyle olur.

Bütün bunlar bilinmediği ve hukuk üstünlüğü esas alınmadığı için Türkiye'de demokrasi "oy ver ve sus" mantığında değerlendiriliyor.

Bütün bunların okudukça, öğrendikçe ve paylaştıkça gelişeceğine inanıyorum.

Kaynaklar:

What is Democracy?

Demokrasi nedir?

Makale Yazarı
Yazıları 2
Takipçileri 0
Reyting 1.0
Yazan Gençlik Yenilendi !!!
 • Laugh 0
 • Angry 0
 • Lovely 0
 • Wow 0
 • Confused 0
 • Sad 0

Yorum Yap

Sayfada gözükmez. Zorunlu değil sadece iletişim için lazım.

Hiç Yorum Yok