İş Güvenliğinde Tehlike Ve Riskler Nasıl Çözülür?

 • 3 dakika
 • 19 Haziran 2020 Cuma 12:29

Senelerdir çeşitli uygulamalar ve kanunlarla zorunlaştırılmasına, tehlike ile riskler hakkında bilgilendirmeler yapılmasına rağmen iş kazalarının önüne geçilemedi. Gerçek bir çözüm denilerek savunulan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kademeli olarak hayatımıza dahil edildi. İş Güvenliği Uzmanları’nın çalışma sürelerinde ciddi artışa gidilerek cezalarda misliyle düzenleme yapıldı. Hekesin beklentisi İSG profesyonellerinin ve işyeri sahiplerinin tehlike ve riskler konusunda maksimum performans sergilesi. Çünkü en son 10 - 15 yıl öncesine kadar sadece baret taktırmak bile güvenliği almak sanılıyordu.

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışma ortamını veya çalışanları etkileyecek zarar, hasar verebilme potansiyeli tehlikenin doğuracağı risklerden korunmak için bazı maddeler mevcut. Bir mantığa büründürdüğümüz diyalektikle örneklendirip daha net anlaşılacağını düşündüğümüz için farklı yol izledik. Örnek bir senaro belirleyerek işyerinde yaşanan gürültünün nasıl ortadan kaldırılacağını anlatacağız.

Örnek= Tehlike: Gürültü Risk: İşitme Kaybı

Ortamda gürültüye dair şüpheler ve şikayetler oluştuğunda dozimetre ile gürültü ölçümü yapılır ve mevzuata göre değerlendirilir. Aksi bir durum söz konusuysa aşağıdakiler yapılır.

Tehlike ve Riskler Nasıl Ortadan Kaldırılır?

 1. Tehlike Kaynağında Yok Edilir

Kaynaktaki gürültü gereksiz ve yanlış işleyişten yaşanıyorsa bunun çözümleri aranır. Tehlikenin çıkan kaynaktan yok edilmesi mümkünse yöntemleri aranır ve uygulamaya konulur.

 1. İkame

Tehlikeyi, riski kaynağında yok edemiyorsak farklı, yeni, sorunsuz olduğu düşünülen kaynak denenir. Örneğin bu yeni bir makina olabilir. Son teknolojilerle donatılmış makine daha az ses çıkarabilir.

 1. Mühendislik Yöntemleri

İşleyiş gereği maruzatın giderilmesi mümkün değilse mühendislik teknikleri devreye girer. (Susturucu aletlerin takılması vb.)

 1. Kapalı Alana Alma

İlk 3 adım isteneni veremezse yalıtımla gürültü kaynağı tecrit edilir. Çıkan sesin şiddetini azaltmak adına etrafı kapatılabilir veya farklı bir noktaya yerleştirilebilir.

 1. Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)

Bunlar da zararı düşüremezse mevzuat rehber alınarak koruyucu donanımlar takılır.

 1. Rotasyon

Gerekli aletler, donanımların da çare olamamasında rehbere uygunluk sağlanamazsa gürültüye maruz kalınan bölgede kişi başına düşen çalışma süresini düşürmek için işçiler belli aralıklarla çalıştırılır.

Makale Yazarı
Yazıları 326
Takipçileri 0
Reyting 1.0
Yazan Gençlik Yenilendi !!!
 • Laugh 0
 • Angry 0
 • Lovely 0
 • Wow 0
 • Confused 0
 • Sad 0

Yorum Yap

Sayfada gözükmez. Zorunlu değil sadece iletişim için lazım.

Hiç Yorum Yok