Kurt Ile Köylü Hikayesi Anafikir Öğüt

  • 6 dakika
  • 18 Eylül 2017 Pazartesi 20:56

Merhaba arkadaşlar, bugün bir kıssadan, hisse çıkarmaya çalışacağız. Kurt ve Köylü hikayesinin ana fikrini bulmaya çalışacağız. Söz konusu hikayeyi bugün bir radyo programında denk geldim. Çok hoşuma gitti ve hikayeyi kardeşime anlattım. Ardından bu hikayede anlatılmak istenen sence ne diye sorduğumda pek tatmin edici bir cevap alamadım. Sonra küçük bir araştırma yaptığımda birçok kişi kardeşimle aynı cevabı verdi. Sizin de fikirlerinizi almak istiyorum. Bilmeyenler için Kurt ile Köylü hikayesi şöyle:

Avcılar, bir kurdu ormanda fena halde sıkıştırır. Canını kurtarmak için bir oyana bir buyana deli gibi koşan kurt bir köylüye rastlar, önüne çöker ve yalvarır:

Ey insan! Ne olur bana yardım et, peşimdeki avcılardan kaçacak soluğum kalmadı. Sen yardım etmezsen biraz sonra yakalayıp öldürecekler.

Köylü kurda acır, yanındaki boş çuvalı açar, içine girmesini söyler. Çuvalın ağzını bağlar, sırtlanır ve yürümeye devam eder. Rastladığı avcılara da kurdu görmediğini söyler. Avcıların uzaklaştığından emin olan köylü, sırtındaki torbayı açar. Dışarı çıkan kurt;

Çok teşekkür ederim. Hayatımı kurtardın..

Önemli değil! der köylü ve tarlasına gitmek için döndüğünde, kurt arkasından;

Bir dakika! Çok uzun zamandır bu avcılardan kaçıyorum, çok bitkin düştüm, açım, kuvvetimi toplamam için bir şeyler yemem gerek! Burada senden başka yiyecek bir şey yok! Köylü şaşırır:

Olur mu? Ben senin hayatını kurtardım!

Ağzından salyalar akan kurt;

Yapılan iyiliklerden, verilen hizmetlerden daha çabuk unutulan bir şey yoktur. Ben de kendi çıkarım için senin iyiliğini unutmak ve seni yemek zorundayım.

Bir süre, bu şekilde tartışmadan sonra ormanda karşılarına çıkacak olan ilk üç kişiye bu konuyu sormaya ve ona göre davranmaya karar verirler. Karşılarına ilk çıkan yaşlı kısrak;

Ne vefası! Ben sahibime yıllarca hizmet ettim, arabasını çektim, taylar doğurdum, gezdirdim. Yaşlanıp bir işe yaramadığımda beni böylece kapıya koydu…

1 - 0 öne geçen kurt sevinirken, karşılaştıkları köpek;

Ben hizmetin değerini bilen bir efendi görmedim. Yıllardır sadakatle hizmet ederim sahibime, koyunlarını korurum, yabancılara saldırırım, ama o beni her gün tekmeler, sopayla vurur… Kurt köylüye döner;

İşte gördün!

Köylü son bir çabayla;

Ama üç diye konuşmuştuk, birine daha soralım, sonra beni ye!

Bu kez karşılarına çıkan tilkiye başlarından geçeni, tartışmalarını anlatırlar. Tilki hep nefret ettiği kurda bir oyun oynayacağı için keyiflenir;

Her şeyi anladım da! Bu küçücük torbaya sen nasıl sığdın? Gözümle görmeden inanmam!… İşin sonuna geldiğini düşünen kurt torbaya girer, tilki köylüye işaret eder ve köylü torbanın ağzını sıkıca bağlar. Köylü eline bir taş alır;

Beni yemeye kalktın ha! Nankör yaratık! diyerek, kurdu bir süre pataklar. Tilkiye döner;

Sana minnettarım, beni bu kurttan kurtardın. Tilki;

Benim için bir zevkti!

O an köylünün gözü tilkinin parlak kürküne takılır, bu kürkü satarsa alacağı parayı düşünür ve hiç beklemeden elindeki taşı kafasına vurup tilkiyi öldürür. Sonra da torbanın içindeki kurda ayağıyla dürter:

Haklıymışsın kurt, yapılan iyilikten daha çabuk unutulan bir şey yokmuş!

Evet, hikayemiz böyle... Bu hikayenin aygın olarak inanılan ana fikri, köylünün kurda soylediği son sözü; Böyle gibi göürünüyor ancak hikayenin asıl vermek istediği mesaj, bu olamaz. Çünkü iyilikler hatırlansın diye yapılmaz. Yada bu genelleme herkez için geçerli değil iyiliği unutmayanlar da olabilir.

Anafikri anlamak için gelin şu kurt ve köylü hikayesinisi irdeleyelim.

Köylü kurda ilk başta yardım ediyor. Çünkü neden olmasın. Ama kurt ona nankörlük ediyor. Sonra tilki köylüye yardım ediyor. Bu sefer de köylü kurda... pardon yani tilkiye nankörlük ediyor. Hikayenin 1. ve 2. bölümlerinde bir benzerlik var değil mi ? Hikayeyi Kurt ile Köylü ve Köylü ile Tilki şeklinde ikiye böldüğümüzde, 2 kısmında birbirine benzediğini göreceksiniz. Hikayenin içinde bir alegori daha var. Aslında tilki ile kurt aynı karakter. Köylünün nankörlüğünü yüzüne vurması ile pişman olan kurt tilki suretinde karşımıza çıkıyor ve bu sefer kurt köylüye yardım ediyor. Ama kurdun ilk başta yaptığı gibi köylü de kurda nankörlük ediyor. Şimdi düşünelim ilk başta köylü kurda yardım etti ama sonra kurt ona yardım etmesine rağman nankörlük etti. Yani köylünün menfaati kurtla çakışınca ona kötülük yaptı. İşte anafikir: Bir insan size iyi davranabilir. Ama gerçekten iyi mi, kötü mü menfaatiniz çakıştığında anlarsınız.

Bu makaleyi hazırlamamın da bir sebebi var. Bu makalenin de ana fikri: Hiçbir öğüt size insanlar şöyledir, böyledir diyemez. Her insan farklıdır. Öğütler birşeyi nasıl yapacağınızı, nasıl anlayacağınızı anlatabilir sadece. Mesela bu makalenin ana fikri (hikayenin değil ha) gibi. Bir fikrin öğüt mü değil mi nasıl anlayacağınızı anlatan bu makale gibi...

Makale Yazarı
Yazıları 326
Takipçileri 0
Reyting 1.0
Yazan Gençlik Yenilendi !!!
  • Laugh 0
  • Angry 0
  • Lovely 0
  • Wow 0
  • Confused 0
  • Sad 1

Yorum Yap

Sayfada gözükmez. Zorunlu değil sadece iletişim için lazım.

Hiç Yorum Yok