Liseler İçin Osmanlı Tarihi - 2

  • 4 dakika
  • 28 Ocak 2011 Cuma 14:08

Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu

Kayı Boyunun Anadolu'ya Gelişi

Kayı boyu, Oğuzların Günhan koluna mensuptur. Kayı boyu, 1071 Malazgirt Sa- vaşı'ndan sonra, diğer Oğuz boylarıyla birlikte Anadolu'ya gelmiştir. Kayı boyuna mensup olanların Anadolu'ya gelişleri, daha sonraki tarihlerde .de devam etmiştir. 24 Oğuz boyu içinde önemli bir yeri bulunan Kayı boyunun damgası, iki ok ile bir yaydan oluşmaktaydı. Kayı'nın anlamı, güç ve kudret sahibi demektir.
Tarihî bilgilere göre, Kayı boyunun bir kısmı, Türkiye Selçukluları Sultanı I. Alâ- eddin Keykubat zamanında, Ankara yakınlarındaki Karacadağ yöresine yerleştiril­miştir. Bu sırada Kayı boyunun başında Ertuğrul Bey (bk. Resim: 1) bulunuyordu. Ertuğrul Bey'in yönetimindeki Kayılar, bir süre sonra batıya doğru ilerleyerek, Sö­ğüt ve Domaniç'i ele geçirdiler. Kayılar, Söğüt u kışlak, Domaniç'i yaylak olarak kul­landılar.
Ertuğrul Bey, bu tarihlerde Türkiye Selçukluları Devleti'nin batı sınırında bir "uc beyi" idi. Türkiye Selçukluları Sultanı İÜ. Gıyaseddin Keyhüsrev, 1279 yûında Bi­zans sınırına geldiği zaman, kendisini karşılayanlar arasında Ertuğrul Bey de bulunu­yordu. Bu olay gösteriyor ki, Ertuğrul Bey, sadece aşiret reisi değil, aynı zamanda bir uc beyidir. Ancak, Ertuğrul Bey, bu sırada doğrudan Konya'ya değil, Kastamo­nu ve yöresine hâkim olan Çobanoğullarına bağlıdır. Ertuğrul Bey, çok ileri bir yaşta Söğüt'te vefat etti (1281).

Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu

1- Kayı Boyunun Anadolu'ya Gelişi Kayı boyu, Oğuzların Günhan koluna mensuptur. Kayı boyu, 1071 Malazgirt Sa- vaşı'ndan sonra, diğer Oğuz boylarıyla birlikte Anadolu'ya gelmiştir. Kayı boyuna mensup olanların Anadolu'ya gelişleri, daha sonraki tarihlerde .de devam etmiştir. 24 Oğuz boyu içinde önemli bir yeri bulunan Kayı boyunun damgası, iki ok ile bir yaydan oluşmaktaydı. Kayı'nın anlamı, güç ve kudret sahibi demektir.Tarihî bilgilere göre, Kayı boyunun bir kısmı, Türkiye Selçukluları Sultanı I. Alâ- eddin Keykubat zamanında, Ankara yakınlarındaki Karacadağ yöresine yerleştiril­miştir. Bu sırada Kayı boyunun başında Ertuğrul Bey (bk. Resim: 1) bulunuyordu. Ertuğrul Bey'in yönetimindeki Kayılar, bir süre sonra batıya doğru ilerleyerek, Sö­ğüt ve Domaniç'i ele geçirdiler. Kayılar, Söğüt u kışlak, Domaniç'i yaylak olarak kul­landılar.

Ertuğrul Bey, bu tarihlerde Türkiye Selçukluları Devleti'nin batı sınırında bir "uc beyi" idi. Türkiye Selçukluları Sultanı İÜ. Gıyaseddin Keyhüsrev, 1279 yûında Bi­zans sınırına geldiği zaman, kendisini karşılayanlar arasında Ertuğrul Bey de bulunu­yordu. Bu olay gösteriyor ki, Ertuğrul Bey, sadece aşiret reisi değil, aynı zamanda bir uc beyidir. Ancak, Ertuğrul Bey, bu sırada doğrudan Konya'ya değil, Kastamo­nu ve yöresine hâkim olan Çobanoğullarına bağlıdır. Ertuğrul Bey, çok ileri bir yaşta Söğüt'te vefat etti (1281).

Makale Yazarı
Yazıları 574
Takipçileri 0
Reyting 1.0
Yazan Gençlik Yenilendi !!!
  • Laugh 0
  • Angry 0
  • Lovely 0
  • Wow 0
  • Confused 0
  • Sad 0

Yorum Yap

Sayfada gözükmez. Zorunlu değil sadece iletişim için lazım.

Hiç Yorum Yok