Liseler İçin Osmanlı Tarihi - 9

  • 4 dakika
  • 28 Ocak 2011 Cuma 14:36

KARDEŞLER ARASI TAHT KAVGALARI

a) Ankara Savaşı Sonrası

Ankara Savaşı'nda Osmanlı ordusu yenilmiş, Anadolu beyleri eski topraklarına sahip olmuşlar we Osmanlı şehzadeleri arasında saltanat mücadelesi.başlamıştı. Os­manlı tarihinde, kardeşler arasında on bir yıl (14Ó2-1413) devam eden bu mücade­le dönemine "Fetret Devri" denir.
Yıldırım Bayezid, Ankara Savaşı'na giderken, çocukları Süleyman, İsa, Mehmet, Musa ve Mustafa Çelebiyi de yanına almıştı. Bunlardan Süleyman Çelebi, savaşın kaybedildiğini anlayınca, önce Bursa'ya, daha sonra da Edirne'ye geldi. İsa Çelebi, önce Balıkesir taraflarında saklanmış; Timur'un çekilmesinden sonra Bursa'ya gele­rek padişahlığını ilân etmişti. Mehmet Çelebi ise, Amasya'ya çekilmişti. Musa ve Mus­tafa Çelebiler, Timur'a esir düşmüşlerdi. Timur, daha sonra Musa Çelebi'yi serbest bırakmış, Mustafa Çelebi'yi ise, beraberinde Semerkant'a götürmüştü.

b) Kardeşler Arasında Taht Kavgalarının Başlaması

Timur'un Anadolu'dan çekilmesinden sonra, kardeşler arasında ilk mücadele, İsa Çelebi ile Musa Çelebi arasında oldu. Musa Çelebi, Timur'un yanından ayrıldık­tan sonra, Bursa'ya gelip, kardeşi İsa Çelebi'yi buradan uzaklaştırarak hükümdarlığı­nı ilân etti. Ancak, hükümdarlığı uzun sürmedi. İsa Çelebi, tekrar geri gelerek, Musa Çelebi'yi Bursa'dan uzaklaştırdı. Musa Çelebi, Germiyanoğullarına sığındı.
Mehmet Çelebi, Bursa ve yöresine hâkim olan kardeşi İsa Çelebiye, Anadolu'yu aralarında bölüşmeyi teklif etti. Mehmet Çelebi, ret cevabı alınca, Bursa üzerine yürü­dü. CJlubat Savaşı'nda yenilen İsa Çelebi, İstanbul'a kaçtı. Bursa ve İznik'i alan Meh­met Çelebi, hükümdarlığını ilân etti. Kardeşi Musa Çelebi'yi yanına getirtti. Rume­li'de hükümdarlığını ilân etmiş olan Süleyman Çelebi de, İsa Çelebi'yi yanına aldı.
Süleyman Çelebi, kardeşi İsa Çelebi'ye kuvvet vererek, onu Bursa üzerine gön­derdi. İsa Çelebi, Anadolu beyleriyle anlaştı. Ancak, Mehmet Çelebi ile yaptığı savaş­ları kaybetti ve yakalanarak öldürüldü (1405). Bu olaydan sonra Süleyman Çelebi, Anadolu'ya geçti ve Bursa'yı aldı. Mehmet Çelebi ise, Amasya'ya çekilip, Süleyman Çelebi'nin Anadolu'dan çekilmesini sağlamak için, Musa Çelebi'yi Rumeli'ye gönder­di. Bunu haber alan Süleyman Çelebi de, Edirne'ye geldi. Rumeli'de, Süleyman ve Musa Çelebi arasındaki mücadeleden, Musa Çelebi galip çıktı ve Süleyman Çelebi öl­dürüldü (1411).
Edirne'ye gelen Musa Çelebi, kardeşi Mehmet Çelebi ile olan antlaşmaya uymadı ve hükümdarlığını ilân etti. Böylece, Osmanlı tahtı için mücadele edenlerin sayısı iki­ye iniyordu.
Mehmet Çelebi, Musa Çelebi ile yaptığı iki savaşı da kaybetmekle beraber, müca­deleden vazgeçmedi. Rumeli'deki beyleri kendi yanına çekmeyi ba^brdı. Durumu uy­gun gördüğünde tekrar Rumeli'ye geçti. Sofya yakınlarında yapılan savaşı kaybe­den Musa Çelebi, yakalanarak öldürüldü (1413). Böylece, on bir yıl süren karışıklık cönemi sona erdi. Osmanlı Devleti, yeniden bir yönetim altında toplanmış oldu. Mehmet Çelebi, son derece sabırlı, azimli ve mücadele gücüne sahip enerjik bir pa­ri şahtı. Tarihimizde Mehmet Çelebiye, Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu da denir

Liseler İçin Osmanlı Tarihi - Kemal Kara

Kaynak Göstermeden Sitenizde Kullanmayınız Lütfen

Makale Yazarı
Yazıları 574
Takipçileri 0
Reyting 1.0
Yazan Gençlik Yenilendi !!!
  • Laugh 0
  • Angry 0
  • Lovely 0
  • Wow 0
  • Confused 0
  • Sad 0

Yorum Yap

Sayfada gözükmez. Zorunlu değil sadece iletişim için lazım.

Hiç Yorum Yok